Också sm-företag behöver global konkurrenskraft


Regionens små och medelstora företag ställs inför stora utmaningar i vår allt mera globaliserade värld. SM-företag har i många fall otillräckliga resurser för utvecklingsarbete. Interregprojektet Kvarken Global Business strävar till att hjälpa SM-företag i Kvarkenregionen att nå en ökad global konkurrenskraft på sätt som framgår ur denna broschyr. Projektet har en bred förankring genom att näringslivsorganisationerna från båda sidor av Kvarken har medverkat i projektets utformning utgående från regionens SM-företags behov.

Projektets målsättningar


Projektets allmänna målsättning är att ge SM-företag i regionen bättre förutsättningar att hävda sig i den globala konkurrensen. Projektet bidrar därmed till ökat välstånd i Kvarkenregionen.

Projektet skall dessutom
Förbättra företagens samverkan över Kvarken och mot gemensamma mål inom och utanför regionen
Förbättra involverade företags internationaliseringsgrad
Förbättra deltagande företags utveckling av affärsverksamheten


Projektets geografiska omfattning


Projektet utgör en del av EU:s Botnia –Atlantica program och omfattar landskapen Västerbotten och Västernorrland i Sverige samt landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland.Nyheter
In partnership with

Contact Information

Kurt Häggblad
kurt.haggblad@puv.fi
Gsm. +358(0)40 481 1502
Tel. +358(0)20 766 3613